Akustiikkapäivät 2021

Koko kirja yhtenä pdf tiedostona
(ISBN 978-952-69879-0-3, koko 39,6 Mt, 296 sivua)

Akustiikkapäivät 2021 aikataulu


Artikkelit omina tiedostoinaan:

Pori-Mäntyluoto -testiradan melupäästömittaukset
Ville Kovalainen, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen

Pori–Mäntyluoto -testiradan tärinä- ja runkomelumittaukset
Timo Huhtala, Benjamin Oksanen ja Mikko Kylliäinen

Raide-Jokerin runkomelu ja eristysratkaisut
Pekka Taina ja Jarkko Punnonen

Uuden raitiotien aiheuttaman tärinän arviointi ja torjunta herkkien tutkimuslaitteiden osalta
Pekka Taina, Tommi Saviluoto ja Miikka Valtonen

Numeeriseen laskentamalliin perustuva raideliikenteen runkomelun arviointimenetelmä
Benjamin Oksanen, Jesse Lietzén, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen

Akkreditoidut runkomelu- ja tärinämittaukset
Sakari Tervo, Jukka Pätynen, Henri Penttinen ja Timo Peltonen

Rakenteellisten biokomposiittien vibroakustiikasta
Jukka Tanttari

Jälkiasennettavat prosessiteollisuuden  kanavavaimentimet
Mikko Matalamäki, Esa Nousiainen, Virpi Hankaniemi, Jouni Hartikainen ja Joona Tuisku

Kiviaineksen laatan joustavien reunaliitosten vaikutus ilmaääneneristävyyteen
Jukka Keränen, Valtteri Hongisto ja Jarkko Hakala

Lattianpäällysteiden toiminta puuvälipohjilla
Jesse Lietzén, Mikko Kylliäinen ja Sami Pajunen

Pientaajuusmenettely askelääneneristävyyden kenttämittauksissa
Mikko Kylliäinen, Lauri Talus, Jesse Lietzén, Pekka Latvanne ja Ville Kovalainen

Modulaaristen valmistilojen ääneneristävyyden mittaus laboratoriossa ja kentällä
Olli Santala ja Matias Remes

Rakenteellisten sivutiesiirtymien laskennallinen tarkastelu puurakennuksissa
Mikko Pura, Mikko Kylliäinen ja Ville Kovalainen

Turun uusi rakennusakustiikkalaboratorio
Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Jarkko Hakala, Reijo Alakoivu ja Juho Virtanen

Tavanomaisten lämmöneristeiden akustiset ominaisuudet
Reijo Alakoivu, Pekka Saarinen, Jarkko Hakala ja Valtteri Hongisto 

Rakenteiden ilmaääneneristävyyden arviointi elementtimenetelmällä
Jesse Lietzén ja Ville Kovalainen

Akustisesti vaativia yliopistollisia rakennuksia Turussa
Antti Mikkilä, Timo Huhtala ja Ilkka Valovirta

Rakennuksen kelluttaminen vs. studion kelluttaminen – akustikon näkökulma
Henri Penttinen, Henrik Möller, Timo Peltonen ja Janne Riionheimo

Puuvälipohjien askelääniprojektin välituloksia
Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Reijo Alakoivu, Johann Laukka, Jarkko Hakala ja Juho Virtanen

Työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen
Esa Nousiainen, Rauno Pääkkönen, Anu Järvensivu ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Lämpimän ilmanalan rakentamisen akustisia erityispiirteitä – case Singapore 
Mikko Mantri Roininen

Laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli
Antti Hynninen ja Jukka Tanttari

Ilmanvaihdon melumittaustapojen vertailu 
Olli Santala, Marja Seppälä ja Pekka Taina

Room acoustic parameters measurements in variable acoustic laboratory Arni
Karolina Prawda, Sebastian Schlecht ja Vesa Välimäki

Noise assessment study on the Coenbrug/Amsterdam
Raymond Siemons, Ysbrja Wijnant ja Jaers Olsen

Avotoimistojen huoneakustiikan mallinnuksen tarkkuus
Pekka Saarinen, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto

Avotoimiston mittaus- ja tyytyväisyyskyselytutkimus
Erno Huttunen

Paraneeko työteho tai työskentelykokemus vastamelukuulokkeilla? 
Jenni Radun, Iida-Kaisa Tervahartiala, Jukka Keränen, Valtteri  Hongisto ja Jukka Hyönä

Puurakenteisten oppilaitosten akustiikkasuunnittelun erityispiirteitä
Pekka Latvanne ja Antti Mikkilä

Melu ja sen kokemus kahdessa akustisesti erilaisessa koululuokassa
Jenni Radun, Mikko Lindberg, Aleksi Lahti, Marjaana Veermans,  Valtteri Hongisto ja Reijo Alakoivu

Huoneen akustiikan tunnistaminen eri signaaleilla
Tapio Lokki ja Antti Kuusinen

Josef Stenbäck ja kirkkojen akustiikkasuunnittelu 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
Mikko Kylliäinen

Katsomovaimennuksesta konserttisaleissa
Henna Tahvanainen

Elokuvateatteri muokkaa elokuvan äänimaisemaa
Janne Riionheimo ja Tapio Lokki

Laivaston soittokunnan uudet harjoitustilat
Joose Takala, Tuomas Pelli ja Mikko Kylliäinen

Soiva-talon akustinen suunnittelu
Janne Riionheimo, Nella Näveri ja Henrik Möller

Kulttuuritalorakentamisen toiminnallisten lähtökohtien eroavaisuudet Pohjoismaissa
Henrik Möller ja Janne Auvinen

Mittahuoneen suunnittelu ja valmistus kaiuttimille
Juha Holm

Akustiikkamateriaalien kulmariippuvainen äänenabsorptio
Jose Cucharero, Tuomas Hänninen ja Tapio Lokki

Kevytrakenteisen akustisen mittaustilan suunnittelu ja toteutus
Juha Backman, Lauri Veko ja Reino Jaakkola

Realistisen vaihtelun tuottaminen iskuäänille
Jon Fagerström ja Vesa Välimäki

Auralisaatiohuoneen toteuttaminen toimiston neuvotteluhuoneeseen
Perttu Laukkanen, Javier Gómez Bolaños, Jukka Pätynen ja Oskar Lindfors

Samettikohinan evoluutio
Vesa Välimäki ja Jon Fagerström

Kohinat, hälinät ja kaiunnat – hälypuhetestien vanhat ja uudet peittoäänet
Antti Kuusinen ja Tapio Lokki

Puuorkesterin ekvalisointi
Juho Liski, Jussi Rämö, Vesa Välimäki ja Otso Lähdeoja 

Lähikenttäkuuntelu: äänentoisto kuulokkeiden ja kaiuttimien välimaastossa
Jukka Linjama