Paavo Arnin rahaston säännöt


Rahaston nimi on Paavo Arnin rahasto.


Rahaston tarkoituksena on Paavo Arnin elämäntyölle läheisen akustiikan alan edistäminen ja edelleen kehittäminen tukemalla siihen liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa.


Rahasto toimii Akustinen Seura ry:n yhteydessä ja sitä hoidetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.


Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muilla laillisilla tavoilla kartuttaa hoidossaan olevaa omaisuutta.


Varojen vastaanottamisesta, sijoittamisesta ja jakamisesta rahaston tarkoitusperien mukaisella tavalla päättää Akustinen Seura ry:n hallitus.


Rahastosta voidaan käyttää vuosittain vuoden tuotto sekä sellainen osa peruspääomaa, ettei tämä pitemmällä tähtäimellä vähene. Apurahoja jaettaessa on rahaston nimi mainittava.


Näiden sääntöjen muutokset ja rahaston lopettaminen on hyväksyttävä kahdessa Akustinen Seura ry:n hallituksen kokouksessa, joilla on väliä vähintään 2 viikkoa. Sääntöjen muutos ei saa koskea rahaston nimeä eikä tarkoitusperiä. Jos rahasto lopettaa toimintansa, sen omaisuus on luovutettava rahaston päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.