Akustiikkapäivät 2023

Koko kirja yhtenä (zip-pakattuna) pdf tiedostona (ISBN 978-952-69879-1-0, koko 112 Mt, 369 sivua)

Akustiikkapäivät 2023 ohjelma

Akustiikkapäivillä 2023 oli mukana:


Artikkelit omina tiedostoinaan:

Ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukaiset meluselvitykset – hyöty irti jatkosuunnittelussa
Tiina Kumpula

Melumallien vertailu lupamenettelyn ja alueidenkäytön näkökulmasta
Johannes Oksanen ja Tiina Kumpula

Helsingin maankäytön suunnittelun meluhaasteet
Olli Kontkanen ja Anu Haahla

Räjäytysmelun leviäminen suurille etäisyyksille eri sääoloissa
Timo Markula, Tapio Lahti ja Mika Hanski

Ympäristömelun terveysvaikutukset tuulivoima-alueilla
Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Henna Maula, Reijo Alakoivu, Pekka Saarinen ja Jenni Radun

Spektri vaikuttaa melun häiritsevyyteen: sanktio pahimmillaan 12 dB
Antti Kuusinen, Elisa Rantanen ja Valtteri Hongisto

Laivojen tunnistaminen niiden tuottaman vedenalaisen äänen perusteella
Jari Kataja ja Petri Pirttikangas

Julkisivun äänenristävyyden mittausmenetelmät
Ville Jääskeläinen, Olli Santala ja Pekka Taina

Ontelolaataston täyttövalun vaikutus tilojen väliseen ääneneristävyyteen: laskennallinen tarkastelu
Lauri Talus, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Rakenteiden tukirankojen dynaamisen jäykkyyden mittausmenetelmä ja tietokanta
Pekka Saarinen, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto

Puuvälipohjien tutkimusprojektin mittaustulokset
Reijo Alakoivu, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Johann Laukka ja Jarkko Hakala

Puuvälipohjien askelääneneristävyyden simulointi elementtimenetelmällä
Jesse Lietzén, Ville Kovalainen, Mikko Kylliäinen ja Sami Pajunen

Puulattioilla askeläänien häiritsevyys selittyy yhtä hyvin yksilukuarvolla Ln,w  kuin arvolla Ln,w CI,50
Johann Laukka, Valtteri Hongisto, Reijo Alakoivu ja Jarkko Hakala

Julkisen rakennuksen akustinen kuntotutkimus
Saana Romula, Mikko Kylliäinen ja Jesse Lietzén

Tilastoja pienten kuuntelutilojen huonemittauksista
Juha Holm

Näytetaajuuden vaihto nopealla Fourier-muunnoksella
Vesa Välimäki ja Stefan Bilbao

Biokomposiittipaneelin värähtely-akustinen mallinnus
Timo Avikainen ja Tuukka Verho

Puukuidun hienorakenteen vaikutus vaahtorainattujen äänenvaimennusmateriaalien akustisiin ominaisuuksiin
Jose Cucharero, Kari Kammiovirta, Tapio Lokki ja Tuomas Hänninen

Vaimennusmateriaalin sijoittelulla on väliä
Tapio Lokki

Akustisen Seuran perustaminen
Mikko Kylliäinen

Rule of two: methods to detect ja localize non-stationary noise in sweep
Karolina Prawda, Sebastian Schlecht ja Vesa Välimäki

Täyden mittakaavan laivapotkurin melulähdemallin muodostaminen
Jukka Tanttari ja Antti Hynninen

Acoustics in Green Buildings
Hassan Al-Ramadani

Globaali toimistotyytyväisyystutkimus: meluhaitat suuria erityisesti joustavissa toimistoissa
Jenni Radun ja Valtteri Hongisto

SiTraNo+: An audio application for sound decomposition and time-scale modification
Tantep Sinjanakhom, Leonardo Fierro ja Vesa Välimäki

Äänen kosketus  – tuntoaistin merkitys kuuntelukokemuksessa
Jukka Linjama

Konserttikanteleen vibroakustiset mittaukset
Henna Tahvanainen

Tampereen kannen ja areenan akustiikkasuunnittelu Osa 1: Runkomelun ja värähtelyn torjunta
Timo Peltonen, Mats Heikkinen, Perttu Laukkanen ja Olli Salmensaari

Raide-Jokerin tärinämittaukset Viikinkaarella
Pekka Taina, Miikka Valtonen, Jarkko Punnonen ja Tommi Saviluoto

Junatyyppivakioiden ja voimatiheyksien mittaaminen
Timo Huhtala, Ville Kovalainen, Jarno Kokkonen, Benjamin Oksanen, Sakari Tervo, Juho Liski ja Mikko Kylliäinen

Liikennetärinää ja runkomelua aiheuttavan voiman karakterisointi
Vesa Vähäkuopus, Pekka Taina ja Jarkko Punnonen

Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi
Pekka Taina ja Jarkko Punnonen

Algoritmiavusteinen raideliikenteen värähtelymallinnus
Sakari Tervo, Benjamin Oksanen, Juho Liski ja Timo Huhtala

Kruunusillat raitiotien runkomelu ja eristysratkaisut
Pekka Taina, Vesa Vähäkuopus ja Jarkko Punnonen

Standardi SFS 5907 — Rakennusten akustinen suunnittelu ja laatuluokitus
Mikko Kylliäinen, Simo Laitakari, Timo Huhtala, Matias Remes, Pekka Taina, Johannes Usano, Ville Veijanen, Janne Hautsalo ja Oskar Lindfors

Suomen kansallisteatterin 2. vaiheen peruskorjauksen akustinen suunnittelu
Perttu Laukkanen ja Anssi Ruusuvuori

Lukio- ja kulttuuritalo Monio
Antti Mikkilä, Mikko Kylliäinen ja Henry Niemi

Tampereen kannen ja areenan akustiikkasuunnittelu Osa 2: Monitoimiareenan huoneakustiikka
Perttu Laukkanen, Janne Riionheimo, Jukka Pätynen ja Henri Penttinen

Nokia Arenan tilaäänen analyysi ja toisto I
Janne Riionheimo, Perttu Laukkanen ja Jukka Pätynen

Paksut monikerroksiset absorptiorakenteet — yksittäistapaus monitoimisalin alakattorakenteesta
Janne Saarelainen ja Olli Salmensaari

Kokemuksia musiikkioppilaitosten akustiikkasuunnittelusta
Henry Niemi, Virpi Hankaniemi, Jaana Jokitulppo, Jussi Rauhala ja Mikko Kylliäinen

“Minulla on kaikki hyvin ja täällä on turvallista.” Uuteen lastensairaalaan räätälöidyn äänimaailman vaikutus sairaalakokemukseen
Outi Ampuja

Arkeoakustinen tarkastelu Sastamalan Pyhän Marian kirkon huoneakustiikasta
Pyry-Herkko Sadeaho, Mikko Kylliäinen ja Jesse Lietzén

Työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen
Esa Nousiainen, Rauno Pääkkönen, Anu Järvensivu ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Avotoimiston huoneakustiikan vaikutus suoriutumiseen ja kokemukseen (FinGer study)
Jenni Radun, Jukka Keränen, Reijo Alakoivu, Isabel Schiller, Sabine Schlittmeier ja Valtteri Hongisto

Toimistokoppien puheäänenvaimennuksen kenttämittausmenetelmä
Jukka Keränen, Johann Laukka, Jarkko Hakala ja Valtteri Hongisto

Teollisuushallien jälkikaiunta-ajan määrittämisestä
Rauno Pääkkönen, Esa Nousiainen, Ilkka Suortti ja Mikko Matalamäki

Ison tehdashallin melujen analysointi nykytekniikalla
Kari Saine, Zengxin Gao, Roy Hjort ja Tero Korhonen

Acoustic simulation of a large gour-stroke internal combustion engine
Oskari Laurila, Erin Komi ja Zengxin Gao

Gear noise test ring: Measurement and simulation for improved ability to predict noise in engine design phase
Erik Snellman, Tommi Lukkari, Oskari Laurila, Jukka Saarimäki, Zengxin Gao ja Erin Komi

Reducing noise in an electro-hydraulic valvetrain
Michael Söderback, Pauli Valkjärvi, Xiaoguo Storm, Kari Saine ja Maciej Mikulski

Exhaust pipeline influence on large engine exhaust noise measurement and the countermeasure
Zengxin Gao ja Kari Saine

Comparison of wire rope isolators and rubber isolators at high frequency range
Olli Malmi, Jarkko Keinänen, Aki Kinnunen ja Kari Saine