Yhteystiedot

Akustinen Seura ry
c/o Turun ammattikorkeakoulu
Ville Rajala
Joukahaisenkatu 3
20520 TURKU

Sihteeri: Ville Rajala
sposti: sihteeri at akustinenseura piste fi
URL: https://www.akustinenseura.fi/

Akustinen seuran ry:n hallitus

Akustinen Seura ry toimii yhdyssiteenä akustiikasta kiinnostuneiden eri alojen henkilöiden, kuten foneetikkojen, fysiologien, fyysikkojen, insinöörien, muusikkojen ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys pyrkii kehittämään akustiikan tutkimusta, koulutusta, julkaisutoimintaa ja suomenkielistä sanastoa.

Kokouksista, esitelmätilaisuuksista, teemapäivistä, opintoretkeilyistä ja yhteismatkoista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse. Tutkimusta edistetään tukemalla suomalaisten esitelmöitsijöiden kokousmatkoja sekä ylläpitämällä yhteyksiä ulkomaisiin opetus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdistys antaa lausuntoja, tiedottaa kansainvälisistä kokouksista ja osallistuu kotimaisten asiantuntijaelinten toimintaan. Se tukee alan oppikirjojen julkaisua, ja sen piirissä on laadittu suomenkielinen akustiikan sanasto. Yhteistyötä harjoitetaan useiden kotimaisten yhdistysten kanssa, ja seura on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

European Acoustics Association (EAA)
International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE)
International Commission on Acoustics (ICA)
Nordic Acoustics Association (NAA)
NAA järjestää joka toinen vuosi pohjoismaisen kongressin, jonka isäntänä Akustinen Seura vuorollaan toimii.

Varsinaisia jäseniä oli vuoden 2016 lopussa 238 ja kannattajajäseniä 15. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä akustiikasta kiinnostunut henkilö. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu oli vuonna 2016 30 euroa. Kannattajajäseniksi seuraan voivat liittyä sen pyrkimyksiä kannattavat henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Kannattajajäsenen jäsenmaksu oli vuonna 2016 300 euroa. Jäsenhakemus voidaan jättää hallitukselle (sihteerille), joka esittää sen yhdistyksen hallituksen kokoukselle hyväksymistä varten.