Alan opetus

Akustiikkaa tarvitaan monilla aloilla ja sitä voi myös opiskella monista lähtökohdista. Akustiikkaan liittyvästä koulutustarpeesta on julkaistu viime aikoina mm. UEFissa sekä Akustisen seuran toimesta:

Leskinen et al. Melukoulutuksen kehittämisen tarveselvitys, 2020

Tahvanainen,  Akustisen seuran koulutussuunnitelma, Kolmannen sektorin tarjoaman akustiikan koulutuksen tarveselvitys,2022

Liite: Kyselyn tulokset

Akustiikkaa voi Suomessa opiskella muunmuassa seuraavasti:

Aalto-yliopistossa voi opiskella diplomi-insinööriksi akustiikan alalta. Maisteriohjelma on englanninkielinen ja tietoa kursseista sekä tutkintorakenteesta löytyy täältä.

Tampereen Teknillisessä yliopistossa voi opiskella akustiikka sivuaineena. Opetus painottuu erityisesti rakennusakustiikkaan. Lisäksi Tampereella voi opiskella signaalinkäsittelyn kursseja.

Oheisessa taulukossa on esitetty mahdollisuuksia opiskella yksittäisiä kursseja.

Aihe Oppilaitos, opetusmäärä
Audiosignaalinkäsittely Aalto (5 op + 5 op), TAU (5 op), Sibeliusakatemia (8 op), AMKt, joissa musiikkiteknologiaa
Rakennusakustiikka TAU (15 op + 5 op), TurkuAMK (5 op), Karelia AMK (2 op),
Rakennusakustiikka osana rakennetekniikkaa Oulun yliopisto osana Building Physics (5 op), Savonia AMK Osana Talonrakennus 2 (3 op),…mainittu AMK Rakennetekniikan opinnoissa silloin tällöin
Ympäristöakustiikka, Meluntorjunta TurkuAMK (5 op), Aalto (5 op), TAU, UEF (10 op + Työympäristö 5 op)
Värähtelymekaniikka Useammat konetekniikan AMK koulutusohjelmat, Oulun yliopisto (5 op)
Huoneakustiikka sisustussuunnittelun osana XAMK (5 op) , Kankaanpään opisto
Akustiikka ja äänitekniikka Teatterikorkeakoulu (8 op), Metropolia (Elokuva ja televisio)
Musiikkiteknologia ja musiikkiakustiikka Sibelius-Akatemia (6 op), HY (5 op), JYU Musiikkitiede, Varsinais-Suomen kansanopisto, Sasky (osana soitinrakennusta)
Maisteriohjelma Aalto: Psykoakustiikka, Akustiikan perusteet, Kommunikaatioakustiikka, Akustiikan mittaukset, Virtuaaliakustiikka, Sound in New Media – kursseja

Lisäksi Aalto-yliopistossa on tarjolla elokuvaäänitystä ja-äänisuunnittelua sekä Sound in New Media-maisteriohjelma.

Taideyliopistossa voi opiskella musiikkiteknologiaa ja äänisuunnittelua.

Jyväskylän yliopistossa voi opiskella monitieteellistä musiikintutkimusta (Music, Mind, and Technology).

Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa voi opiskella musiikkitiedettä, johon liittyy akustiikan kursseja.

Lisätietoja muista kursseista ja opinto-ohjelmista voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja_at_akustinenseura.fi.