Akustiikkapäivät 2019

Koko kirja yhtenä pdf tiedostona
(ISBN 978-952-60-3784-4, koko 40,9 Mt, 375 sivua)

Akustiikkapäivät 2019 aikataulu


Artikkelit omina tiedostoinaan:

Askelääneneristävyyden round robin -testi 2018
Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Askeläänikojeen aiheuttama herätevoima puuvälipohjilla
Jesse Lietzén, Mikko Kylliäinen, Juha Miettinen ja Sami Pajunen

Lattianpäällysteen askelääneneristävyyden parannusvaikutus CLT-välipohjilla
Saveli Valjakka, Jesse Lietzén, Mikko Kylliäinen ja Sami Pajunen

Kelluvien laattojen askelääneneristävyyden analyyttinen laskenta
Ville Kovalainen, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Uusi mittaluku askelääneneristävyyden arvioimiseksi
Mikko Kylliäinen, Petra Virjonen ja Valtteri Hongisto

Ääneneristävyysmittausten mittalukujen erot kenttämittausaineiston perusteella
Olli Santala ja Erno Huttunen

Parametrinen laskentamalli puuvälipohjien askelääneneristävyyden arviointiin
Pekka Latvanne, Mikko Kylliäinen, Ville Kovalainen ja Jesse Lietzén

Ahlmanin ammattiopiston musiikkitilat
Jussi Rauhala, Joose Takala ja Tuomas Pelli

Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushankkeen akustiset haasteet
Matias Remes, Tuomas Pärnänen ja Perttu Korhonen

Turun Akatemiatalon perusparannus
Timo Huhtala, Ilkka Valovirta, Mikko Kylliäinen ja Joose Takala

Jyväskylä Sinfonian harjoitussalin korjaus
Henry Niemi, Mikko Kylliäinen, Jesse Lietzén ja Mikko Tarri

Opera hall orchestra pit acoustic
Henrik Möller, Jukka Pätynen ja Petri Lehto

Tampereen pääkirjasto Metson perusparannus
Antti Mikkilä, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Kaarina-talon akustiset ratkaisut
Joose Takala, Mikko Kylliäinen ja Timo Huhtala

Avotoimiston huoneakustiikkamittausten epävarmuus
Jukka Keränen, Laura Labia ja Valtteri Hongisto

Ääniolosuhteiden kustannusvaikutukset avotoimistoissa
Joni Kemppainen, Mikko Kylliäinen, Henry Niemi ja Antti Mikkilä

Akustiikan osa-alueet ja liiketoiminta Suomessa
Rauno Pääkkönen

Työpaikan melualtistusmääritysten uusi aika
Heli Koskinen ja Tapani Ollila

Paavo Arni (1905–1969) akustikkona
Mikko Kylliäinen

Akustiikka Wikipediassa
Vesa Välimäki, Panu Maijala ja Otto Puomio

Hybridihankkeiden akustinen suunnittelu
Janne Hautsalo, Jukka Ahonen, Henri Penttinen ja Olli Salmensaari

Ääniympäristö hybridirakentamisessa
Pekka Taina ja Erno Huttunen

Tuulivoimalan lavan aiheuttama häiriövirtaus ja melu
Matti A Ranta ja Laila Hosia

Tuulivoimalamelun pitkäaikaismittaukset ulkotiloissa. Kokemuksia, havaintoja sekä kehitysideoita
Denis Siponen

Hiljainen voimalaitos – haave vai realismia?
Virpi Hankaniemi, Mikko Matalamäki ja Esa Nousiainen

Voimalaitoksen pakokanavan pientaajuusmelupäästö ja raja-arvojen haasteet
Mikko Matalamäki, Virpi Hankaniemi ja Esa Nousiainen

Experimental ja simulation study on large engine exhaust noise
Kari Saine ja Zengxin Gao

Ympäristömelun mittaaminen käyttäen automaattista lähteiden tunnistusta
Panu Maijala, Toni Heittola ja Tuomas Virtanen

Laivojen vedenalaisen melun tutkimusta VTT:llä
Antti Hynninen, Jukka Tanttari, Seppo Uosukainen, Ville Viitanen ja Tuomas Sipilä

Saliakustiikkaa – kuntosalin tuottamien melu- ja tärinähaittojen torjuntakeinoja
Henri Penttinen, Jukka Pätynen, Sakari Tervo ja Mats Heikkinen

Käyttäjäkeskeinen melulähteiden luokittelu työkoneissa
Marko Antila, Jari Kataja, Lasse Lamula, Heikki Isomoisio ja Seppo Rantala

Värähtelyn eteneminen rakenteissa ja äänensäteily
Lasse Lamula ja Kari Saarinen

Raideliikenteen aiheuttama välipohjan värähtely – Case: Lauttasaaren metroaseman tekniikkatila
Mats Heikkinen

Kaiuttimen äänekkyyden optimointi musiikille
Juha Holm

Kaiuttimien suuntaavuus: suureet ja esitystavat
Olli Kantamaa

EQ
Vesa Välimäki, Juho Liski ja Jussi Rämö

Ehdotus Musiikkitalon konserttisalin akustiikan parantamiseksi
Tapio Lokki

Anojanssi –projektin tulokset: ympäristömelun häiritsevyys
Valtteri Hongisto, Jenni Radun, Ville Rajala, Henna Maula, Jukka Keränen, Pekka Saarinen, Petra Virjonen ja Jarkko Hakala

Amplitudimoduloidun äänen häiritsevyys ja sanktio
Valtteri Hongisto ja Petra Virjonen

Tieliikennemelun häiritsevyys elinympäristössä eri äänitasoilla
Henna Maula, Valtteri Hongisto ja Pekka Saarinen

Murskaamomelun häiritsevyys elinympäristössä
Henna Maula, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen ja Pekka Saarinen

Erityyppisten äänten fysiologiset, psykologiset ja suoriutumisvaikutukset
Jenni Radun, Valtteri Hongisto, Henna Maula, Ville Rajala, Darin Al-Ramahi ja Mika Scheinin

Tuulivoimamelun häiritsevyyteen liittyvät ei-akustiset ja akustiset tekijät
Jenni Radun ja Valtteri Hongisto

Impulssimaisen melun sanktiointi – psykoakustinen tutkimus
Ville Rajala ja Valtteri Hongisto

Istuimeen integroidun äänituntumalaitteen värähtelyn optimointi pienillä taajuuksilla
Jukka Linjama, Seppo Uosukainen, Timo Avikainen ja Tommi Immonen

Vaimennusmateriaalin sijoituksen vaikutus huoneakustiikkaan
Jose Cucharero Moya, Tuomas Hänninen ja Tapio Lokki

Auton pakoputkiston akustinen mallintaminen
Juho Liski ja Vesa Välimäki

Pölyn ja maalin vaikutus kipsilevyrakenteisen kaiuntahuoneen jälkikaiunta-aikaan
Anttoni Kananen

Uusien äänenvaimenninratkaisujen kehittäminen ja ainetta lisäävä valmistus
Jukka Tanttari, Antti Hynninen, Heikki Isomoisio, Erin Komi, Seppo Uosukainen, Virpi Hankaniemi ja Mikko Matalamäki

Optimizing noise barriers with COMSOL Multiphysics
Patrick Grahn ja Mads Herring Jensen

Noise mitigation of old Årsta railway steel bridge
René Smidt Lützen ja Anders Olsen

Isolated Fitness & Gym Floors – The next Generation
Paulo Pinto, Marina Rodrigues ja Zoltán Horváth

Fysiikkapohjaisen mallinnuksen käyttö kielisoitinten suunnittelussa ja rakennuksessa
Henna Tahvanainen

Jos haluat printata kirjan kirjaksi itse niin siihen löytyy palveluita, esim. täältä tai täältä