Akustiikkapäivät 2017

Koko kirja löytyy tästä (364s.)akustiikkapaivat_2017_eprosari


Artikkelit yksittäin:

AVOTOIMISTOT, OPPIMISYMPÄRISTÖT JA SAIRAALAT

Ääniolosuhteet avoimissa oppimisympäristöissä
Mikko Kylliäinen ja Rauno Pääkkönen

Kokeilu häiritsevyyden rajoittamiseksi avoimessa oppimisympäristössä
Joose Takala, Jussi Rauhala, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Avotoimistojen ääniolosuhteiden vaikutukset kognitiiviseen suoriutumiseen ja subjektiivisiin kokemuksiin
Annu Haapakangas

H2O
Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas ja David Oliva

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä
Arto Rauta ja Maarit Kahila

Hoitohenkilökunnan kokemukset ääniympäristöstä Tampereen yliopistosairaalassa
Riikka Helenius, Valtteri Hongisto ja Isto Nordback

YMPÄRISTÖMELU

Wärtsilä ja akustiikka – Katsaus ajankohtaisiin haasteisiin
Sami Oksanen, Kari Saine, Esa Nousiainen, Virpi Hankaniemi Mikko Matalamäki, Peter Sundström ja Pasi Kalamo

Hankkeiden meluvaikutusten arviointikriteerit
Olli Kontkanen

CNOSSOS-EU-laskentamallin kansallinen implementointi sekä käytännön kokemuksia uudesta laskentamenettelystä
Jarno Kokkonen

Tieliikennemelun häiritsevyystutkimuksen suunnitelma
Henna Maula, Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas ja Pekka Saarinen

RAKENNUSAKUSTIIKKA

Asetus rakennuksen ääniympäristöstä
Ari Saarinen

Ilmaääneneristävyyden round robin -testi 2016
Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Optimoitu ilmaääneneristävyyden painotusspektri naapurimelua vastaan
Petra Virjonen ja Valtteri Hongisto

Asuntoon kuuluvan kapeakaistaisen melun sanktiointi – laboratoriotutkimus
David Oliva ja Valtteri Hongisto

Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyyden suunnitteluohje
Ville Kovalainen, Mikko Kylliäinen ja Timo Huhtala

Puuvälipohjien askelääneneristävyyteen vaikuttavat tekijät
Pekka Latvanne ja Mikko Kylliäinen

Pientalojen ääneneristävyys ympäristömelua vastaan taajuuksilla 5–5000 Hz – infraäänitutkimus
Jukka Keränen, Jarkko Hakala ja Valtteri Hongisto

Spektripainotustermin CI;50􀀀2500 vaikutus askelääneneristävyyden arviointiin
Joni Kemppainen ja Mikko Kylliäinen

Nurkkapistemenetelmän vaikutus ääneneristävyysmittauksissa – havaintoja kenttämittauksista
Olli Santala

Kelluvan lattian värähtely runkomelualueella
Pekka Taina ja Tommi Saviluoto

TUULIVOIMAMELU

Tuulivoimaloiden infraääni
Panu Maijala

Tuulivoimamelun pitkäaikaismittaus
Valtteri Hongisto ja Jukka Keränen

Tuulivoimamelun häiritsevyyden riippuvuus äänitasosta
Valtteri Hongisto, David Oliva ja Jukka Keränen

Tuulivoimamelun immissiomittausohje. Kokemuksia ja kehitysehdotuksia
Denis Siponen, Hannu Nykänen, Vesa Viljanen ja Tapio Lahti

Huomioita tuulivoimamelun mallinnusohjeesta ja sen soveltamisesta
Hannu Nykänen, Denis Siponen, Vesa Viljanen ja Tapio Lahti

Tuulivoimamelun leviämisen mallintaminen
Tapio Lahti

TAPAUSTUTKIMUKSIA

Tampere-talon laajennus ja tilamuutokset
Jussi Rauhala, Mikko Kylliäinen, Jesse Lietzén, Ilkka Valovirta, Joose Takala ja Mikael Ruohonen

Pienen esitystilan huoneakustiset ratkaisut
Sakari Tervo, Jaakko Kestilä, Tapio Ilomäki, Jukka Pätynen ja Tapio Lokki

Arvo 2 nykyaikaisen kampuksen akustiset ilmiöt
Antti Mikkilä, Ilkka Valovirta, Joose Takala, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen

Äänimaan elokuvastudioiden tila-aika-analyysi
Janne Riionheimo

KONSERTTISALIAKUSTIIKKA

Objektiivinen konserttisalin dynamiikan arviointi
Tapio Lokki ja Jukka Pätynen

Saliakustiikan vaikutus musiikin konsonanssiin
Jukka Pätynen

Konserttisaliakustiikan ympyrä
Tapio Lokki ja Antti Kuusinen

AUDIO- JA MITTAUSTEKNIIKKA

Tuulen vaikutus huutajan suuntakuvioon
Ville Pulkki, Ilkka Huhtakallio ja Timo Lähivaara

Yksilöllinen HRTF
Tomi Huttunen ja Antti Vanne

Pienen koaksiaalisen kolmitiekaiuttimen suunnittelu
Juha Holm ja Aki Mäkivirta

Äänitason mittalaitteiden määräaikaiskalibrointi
Sakari Tervo, Timo Peltonen ja Henri Penttinen

Työpistekokonaisuuksien ja puhelinkoppien äänenvaimennuksen uusi mittausmenetelmä
Jarkko Hakala, Jukka Keränen, Petra Virjonen ja Valtteri Hongisto

Äänen sivutiesiirtymän mittaaminen puurakenteisten tilaelementtien välillä
Mikko Roininen, Jukka Ahonen, Henri Penttinen ja Lauri Vikström

TÄRINÄ JA VÄRÄHTELYT

Työkoneohjaamoiden monikerroslasien vibroakustiikkaa
Jukka Tanttari

Stabilointirakenne liikennetärinän torjuntakeinona
Timo Huhtala, Mikael Ruohonen ja Mikko Kylliäinen

Länsimetron jatkeen runkomeluselvitys ja erityisratkaisut
Henri Penttinen, Timo Peltonen ja Timo Markula

KUULONSUOJELU

Mitä jokaisen akustikon tulee tietää kuulonsuojaimista
Heli Koskinen

Impulssimelu ja kuulonsuojelu
Rauno Pääkkönen ja Riitta Sauni

Hitsausäänen ja sitä vaimentavien kuulonsuojaimien kuunneltava malli
Marko Antila ja Jari Kataja

MALLINNUS JA OPTIMOINTI

Muunneltavan akustiikan optimointi
Henrik Möller

Aero-vibro-acoustic noise prediction for high speed elevators
Antti Lehtinen, Gabriela Roivainen, Jukka Tanttari ja Jaakko Ylätalo

Pakoputken pään muodon vaikutus äänensäteilyyn
Seppo Uosukainen, Virpi Hankaniemi ja Mikko Matalamäki

Huokoisen väliaineen ominaisuudet – jakaumia ja epävarmuuksia
Timo Lähivaara, Matti Niskanen, Teemu Luostari ja Tomi Huttunen

Photoacoustics modeling with COMSOL Multiphysics
Patrick Grahn

Ääntä absorboivien elementtien mitoitus parametrisoidulla mallilla multiskaalamenetelmiä käyttäen
Seppo Uosukainen

Äänituntumasoittimen akustinen mallintaminen ja simulointi
Jukka Linjama, Seppo Uosukainen, Tommi Immonen ja Timo Avikainen

Kapselikuormamenetelmä moottorin akustisten lähdeominaisuuksien määrittämiseen
Antti Hynninen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Virpi Hankaniemi ja Mikko Matalamäki