Avoimia työpaikkoja

Onko yrityksellänne tarjolla akustiikkaan liittyvä työtehtävä? Ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin saatte työpaikkailmoituksen tälle sivulle.

Tällä sivulla on linkkejä avoimiin työpaikkailmoituksiin akustiikan alalla.

A-insinööreillä on auki lukuisia paikkoja akustiikkasuunnittelun alalla. Tehtävänimikkeinä mm. akustiikkasuunnittelun projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelija, meluasiantuntija sekä tärinä- ja runkomeluasiantuntija. Hakemukset 2.10.22 mennessä.


Vanhoja avoimia työpaikkoja:

Aalto-yliopisto etsii väitöskirjantekijää huokoisten biopohjaisten materiaalien tutkimukseen. Haku on auki 14.8.2022 saakka.

Meyer Turussa laivanrakennuksen parissa mielenkiintoinen työmahdollisuus akustiikka-asiantuntijalle. Haku on auki 28.4.2022 saakka.

Akukon etsii tiimipäällikköä ja asiantuntijoita ympäristömelun, runkomelun sekä tärinän osaamisalueille. Hakemukset 15.4.2022 mennessä.

Ympäristösuunnittelija melu- ja välkeselvityksiin – FCG Konserni (FCG Finnish Consulting Group Oy) DL 25.2.22

Sitowisellä on auki useita akustiikkaan liittyviä työpaikkoja! Kaikissa haku DL 21.2.2022.
NextGen-harjoittelija akustiikkasuunnitteluun, Espoo
Akustiikkasuunnittelija/mittaaja, Espoo
Meluasiantuntija, Espoo, Tampere ja Turku

Ympäristömelun asiantuntija – WSP Finland. Hakemukset 25.2.2022 mennessä.

Kesätyö A-Insinöörinä. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 28.2.2022.

Finavia hakee teknistä ympäristöasiantuntijaa lentomeluun liittyviin tehtäviin. DL 6.2.2022

Helsingin kaupunki hakee projektipäällikköä ympäristömeluun, värähtelyyn ja ilmanlaatuun liittyviin tehtäviin. Haku päättyy 23.12.2021 klo 16:00.

Ramboll: Akustikko projektipäälliköksi tai tiiminvetäjäksi. Hakemukset tulee lähettää 7.1.2022 mennessä.

WSP hakee ympäristömelun ja rakennus- ja huoneakustiikan asiantuntijaa. Molemmissa DL 29.11.2021.

AGCO Power Oy:llä on auki meluun ja tärinään liittyvä Research Engineerin työtehtävä. Haku DL 10.10.

Patria hakee akustikkoa/fyysikkoa Tampereelle. Haku DL 31.07.2021

Ramboll hakee akustikkoa projektipäälliköksi tai tiiminvetäjäksi. Hakemukset 13.6.2021 mennessä

Vahanen-Halme Acoustics Oy hakee Espooseen vanhempaa akustiikkasuunnittelijaa/suunnittelupäällikköä Hakuaika päättyy 30.5.2021

Tule akustikoksi A-Insinööreille Ouluun! DL 10.5.2021

Akukonissa on tiimipäällikön paikka auki. DL 23.4.2021: https://www.akukon.fi/fi/Tiimipaallikoksi-Akukoniin

Patria hakee audiosignaalinkäsittelijää DL 17.04.2021:

https://pm-careers.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1709

Turun ammattikorkeakoulu hakee akustisista mittauksista kiinnostunutta henkilöä tutkijan tai tutkimusinsinöörin määräaikaiseen työsuhteeseen. DL 18.4.2021:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkija-tutkimusinsinoori-akustiset-mittaukset-tuamk-05-16-21/

Sitowisessä on useampi akustiikkaan liittyvä rekry auki.

Akustiikkasuunnittelija (DL 22.2.2021):

https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=903

NextGen-harjoittelija akustiikkasuunnitteluun (DL 14.2.2021):

https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=885

Kokenut meluasiantuntija (DL 22.2.2021):

https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=905

Finavia hakee melunhallinta-asiantuntijaa. Haku DL 31.01.2021:

https://rekry.finavia.fi/rekry/?navref=paragraph#/job/5775?portal=rekry&source=app

Ramboll hakee akustikkoa:

https://ramboll.wd3.myworkdayjobs.com/Experienced_Professionals/job/Espoo/Akustikko_JR11339

Viimeinen hakupäivä 20.9.2020

Turun AMK hakee tutkimustyöstä kiinnostunutta diplomi-insinööriä tai filosofian maisteria tutkijan määräaikaiseen työsuhteeseen. DL 10.6.2020

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkija-akustiikka-tuamk-05-15-20/

Sitowisellä / Helimäki Akustikoilla on kolme paikkaa tarjolla:

Akustiikkasuunnittelija Helsinkiin
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=795

Kokenut akustiikka-asiantuntija/-päällikkö Tampereelle
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=796

Tärinä- ja runkomeluasiantuntija Helsinkiin tai Espooseen
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=797

Kaikkien hakuaika päättyy 19.04.2020

[17.2.2020] Helimäki Akustikot hakee teknistä avustajaa/harjoittelijaa. DL 15.4.2020. Lisätietoja: https://helimaki.fi/toihin-helimaelle/

[3.2.2020] Zenner hakee kesätyöntekijää. Lisätietoja: Zenner_Kesätyöntekijä, Akustiikkasuunnittelu. DL 29.2.2020.

[16.11.2019] A-insinöörit hakee akustikkoja Espooseen ja Ouluun. Hakemuksen DL 29.11.2019. Lisätietoja

[4.11.2019] Vahanen-Halme Acoustics hakee Espooseen suunnittelupäällikköä tai -johtajaa. Hakemusten DL 30.11.2019.

[4.10.2019] Ramboll etsii joukkoonsa akustikkoa. Hakemukset 17.11.2019 mennessä. Lisätietoja

[5.10.2019] Insinööritoimisto W. Zenner Oy hakee akustiikkasuunnittelijaa Helsinkiin. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä. Hakuaikaa jatkettu, uusi DL 15.11.2019.

[4.10.2019] Akukon etsii runkomelu- ja tärinäasiantuntijoita tiimiinsä. Haku 11.11.2019 mennessä. Lisätietoja

[26.8.2019] Vahanen-Halme Acoustics Oy hakee akustiikkasuunnittelijaa tai nuorempaa akustiikkasuunnittelijaa Espooseen. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä. Hakuaika päättyy 8.9.2019.

[30.4.2019] A-insinöörit hakee akustiikan suunnittelupäällikköä Espooseen. Yksityiskohtaisempi hakuilmoitus löytyy oheisesta tiedostosta (pdf). Hakemuksen DL 22.5.2019.

[13.3.2019] Akukon hakee kokenutta meluasiantuntijaa pääkaupunkiseudulle. Hakuaika 23.3.2019 mennessä.

[13.3.2019] Akukon hakee akustikkoa Vaasan alueelle. Hakuaika 22.3.2019 mennessä.

[16.11.2018] Sitowise hakee meluntorjunnan asiantuntijaa Tampereelle. Hakuaika päättyy perjantaina 30.11.2018.

[3.10.2018] Sitowise ja Helimäki Akustikot hakevat akustiikkasuunnittelijaa / -päällikköä Helsinkiin. Haku umpeutuu perjantaina 26.10.2018.

[22.9.2018] Wärtsilä Finland Oy hakee kahta meluinsinööriä Vaasaan (linkki 1; linkki 2). Hakemusten DL 25.9.2018.

[5.2.2018] Wärtsilä Finland Oy hakee akustiikan opiskelijaa kesätöihin Vaasaan. Hakemusten DL 28.2.2018.

[22.1.2018] A-Insinöörit Suunnittelu Oy hakee akustiikkasuunnittelijoita ja meluasiantuntijoita Tampereelle ja Espooseen. Hakemusten DL 8.2.2018.

[9.11.2017] Savox etsii audiosuunnittelijaa Espooseen. Tehtäviin kuuluu sekä uusien että olemassa olevien tuotteiden suunnittelu, kehitys, testaus ja dokumentointi. Haku umpeutuu sunnuntaina 19.11.2017. Lisätietoja: (pdf)

[3.10.2017] Hefio hakee ohjelmoijaa Espooseen kehittämään sekä algoritmi- että rautapuolta.

[15.9.2017] Helimäki Akustikot hakee Akustikkoja Helsinkiin / muualle Suomeen vajaan parinkymmenen hengen joukkoonsa 1 – 2 uutta työkaveria. Sopiva hakija on taustaltaan akustiikkaa tai talonrakennustekniikka opiskellut insinööri/diplomi-insinööri tai esimerkiksi rakennusarkkitehti tai arkkitehti. Olemme kiinnostuneita sekä vastavalmistuneista että sinusta, jolla on alalta pidempi historia. [15.9.2017] Turun AMK:ssa on avoinna kaksi paikkaa, vakituinen psykologian maisterille tai tohtorille sekä määräaikainen filosofian maisterille tai diplomi-insinöörille.

[3.3.2017] Kuopiolainen Ownsurround hakee kuulekoaudion pariin työntekijöitä.

[27.02.2017] ACOUTECT EU-projektissa on avoinna 15 väitöskirjapaikkaa rakennusakustiikkaan liittyen eri puolilla Eurooppaa. Hakijoille on asetettu reunaehtoja, jotka kannattaa tarkistaa (mm. muutto uuteen maahan sekä max. 4 vuotta maisterin tutkinnosta). Hakemusten DL 31.3.2017

[22.02.2017] Suunnitteluinsinööri/akustikko, JTK Power Oy

[20.02.2017] Akustiikkasuunnittelijoita ja projektipäälliköitä, A-Insinöörit Oy

[15.02.2017] HW suunnittelija ja ohjelmoija, molemmat Noiseless Acoustics Ltd.

[10.02.2017] Wärtsilä Summer Job for an Acoustic Student 2017, Wärtsilä Oy