Akustiikkapäivät 2015

Täältä voit lukea ja ladata vuoden 2015 Akustiikkapäivien esitelmät.

Tiistai 1.9.

Äänen taajuusjakauma ja ääniymparistötyytyväisyys
Oliva, Hongisto, Rekola
Kaiuttimen äänekkyyden mittaaminen
Holm
Autojen sisätilojen akustiikan ja äänentoiston analyysi tilaimpulssivasteista
Tervo, Pätynen, Lokki
Systemaattinen lähestymistapa vibroakustiseen mallintamiseen ja simulointiin
Uosukainen
Thermoacoustics modeling of loudspeakers with COMSOL Multiphysics
Grahn
Levyresonaattorin matemaattinen laattamallinnus
Ranta, Ranta, Hosia
High-order numerical methods for wave propagation in porous media
Lähivaara, Ward
Kuunneltavat mallit ja niiden käyttö tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
Antila, Kataja, Isomoisio
Impulssivasteen analysointi wavelet-menetelmin
Urhonen, Mäkivirta
Äänisynteesi työkonesimulaattoreissa
Mäntyniemi, Välimäki
Absorboivien pintojen optimaalinen sijoittelu
Saksela, Botts, Savioja
1800-luvun Helsingin konserttitilojen akustiikan mallintaminen
Niemi, Kylliäinen, Jäppinen, Lindqvist
Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka
Saarelainen, Kylliäinen, Hupaniittu
Kuulon avulla havaittava orkesterin etäisyys auralisoiduissa konserttisaleissa
Kuusinen, Lokki
Dynamiikan havaitseminen ja konserttisalien akustiikan vaikutus tunteisiin
Pätynen, Tervo, Lokki
Katsomot akustisissa esitystiloissa
Näveri
Kangasalan kulttuurikeskus, Kangasala-salin akustinen suunnittelu
Vehviläinen, Möller, Ahonen
The Palanga Concerthall
Möller, Kaasik
Suodattavat rakenteet ja akustiset metamateriaalit
Tanttari, Parviainen
Imuauton ruuvikompressorin kapeakaistaisen melun vaimennus
Hartikainen, Holmlund
Musiikin ohjaamana – reitti- ja majakkanavigointi jalankulkijoille ja pyöräilijöille
Albrecht, Väänänen, Lokki
Muusikoiden kuulonsuojaimet: vaihtoehdoista käytäntöön
Koskinen, Toppila
Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen
Niemi, Kylliäinen, Jäppinen, Lindqvist
Geometriapohjaisen ohjelmiston (GeoDict) mahdollisuudet ja soveltuvuus avosoluisen vaahtorakenteen akustisten ominaisuuksien ennustamiseen
Karhu, Lindroos, Miettinen
Ilmaääneneristysluvun sekä standardisoidun ja normalisoidun äänitasoeroluvun validiteetti huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina
Kylliäinen, Takala, Hongisto
Millä mittaluvulla julkisivun ääneneristys tiemelua vastaan tulisi ilmoittaa?
Hongisto, Oliva, Rekola
Millä mittaluvulla huoneistojen välinen ilmaääneneristyskyky tulisi ilmoittaa?
Hongisto, Oliva, Keränen
Akustisen kameran hyödyntäminen ilmaääneneristysongelmien selvittämisessä
Saksela, Nyberg
Uusi akustinen vaahtorainattu luonnonkuitumateriaali
Pöhler, Isomoisio, Jetsu

Keskiviikko 2.9.
Puheäänen leviäminen avotoimistossa – mittauksiin perustuva malli
Keränen, Hongisto
Sairaalat akustiikkasuunnittelun erikoisalana – akustiikkasuunnittelijan ja pääsuunnittelijan näkökulma
Huhtala, Mikkilä, Kylliäinen, Kalkkinen
Ääniympäristö ja koettu melu päiväkodissa
Haatainen, Jokitulppo
Toimistohuoneiden välisen ilmaääneneristyksen vaikutus työtehokkuuteen
Varjo, Hongisto, Leppämäki, Oliva, Höynä
Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi
Kylliäinen, Oliva, Rekola, Hongisto
Tyytyväisyys äänieristykseen asuinkerrostaloissa – väliseinän rakennetyypin vaikutus
Suokas, Hongisto, Mäkilä
Tieliikennemelun taajuusjakauman vaikutus unen laatuun – Laboratoriotutkimus
Varjo, Hongisto, Karjalainen, Virkkala, Oliva, Salo
Hiljaisen moottoritehtaan ympäristömelut – mitä todella mitataan ja miten tuloksia pitäisi analysoida?
Saine, Gao
Ryhtiä melumittauksiin ja sen arvioimiseen henkilösertifioinnin avulla
Liikonen, Björklöf
Kaupunkialueella sijaitsevan suuren dieselmoottoritehtaan tuottaman matalataajuisen melun kartoitus ja meluntorjuntatoimenpiteiden toteutus
Oksanen, Hartikainen, Gao, Saine
Pisararadan runkomeluselvitys ja eristysratkaisut
Penttinen, Peltonen, Markula
Melumallinnus osana suunnittelua
Kilpi, Peltonen, Gouatarbés
Puukerrostalon välipohjan toteuttaminen ilman kelluvaa lattia
Kylliäinen, Björman, Hakkarainen
Miten ääntävaimentavat akustiikkalevyt tekevät porraskäytävästä paremman kuuloisen
Rauta, Kari, Jäntti
Parvekelasituksen ja kaiteen ilmaääneneristävyyden mitoitus tieliikennemelualueella laboratoriomittausten perusteella
Kananen
Akustiikka korjausrakentamisessa – käyttötarkoituksen muutokset
Rauhala, Kylliäinen, Valovirta, Huhtala