Akustiikkapäivät 2013

Artikkelit

Seuraavat artikkelit ovat julkaistu Akustiikkapäivät 2013 -julkaisussa, Turku, 22.-23.5.2013. Julkaisija: Akustinen Seura ry.

Tiistai 22.5.2013
ISO CD 16717 mukaiset uudet ilmaääneneristyksen mittaluvut ja niiden epävarmuustarkastelu
Hongisto, Keränen, Kylliäinen
Parvekelasitusten ääneneristävyyden mitoitus liikennemelualueilla
Kylliäinen, Taina
Länsimetron runkomelu- ja tärinäselvitys ja eristysratkaisut
Peltonen, Backholm
Älypuhelimilla tallennetun stereoäänen laatu
Kelloniemi, Koivuniemi, Punnonen, Suomela
Huudetun puheen analyysi ja synteesi
Raitio, Suni, Pohjalainen, Vainio, Alku
Erillismikrofoniäänitysten käyttö parametrisessa tilaäänen koodaamisessa
Laitinen
Parametrisoitu tilaäänentoisto ja -synteesi virtuaalimaailmoissa
Pihlajamäki
Äänen tulosuunnalle herkkien tumakkeiden toiminnallisten mallien ulostulojen yhdistäminen
Santala, Takanen, Pulkki
Seisminen menetelmä pohjavesivarojen arviointiin
Lähivaara, Kaipio, Dudley, Huttunen
Palvelinsalien työympäristön meluanalyysi
Oksa, Oksanen, Välimäki
Keskinopean mäntämoottorin akustisten lähdeominaisuuksien määrittäminen tasoaaltoalueen yläpuolella
Hynninen
Pakoäänenvaimentimen kehitysprosessi
Tanttari, Isomoisio, Nousiainen, Veijanen, Hankamäki
Actran powerful vibroacoustic finite element software
Saine, Komi, Gao
Ryhmäkerroin äänilähderyhmän suuntaavuuden arvioinnissa
Uosukainen, Tanttari, Isomoisio, Nousiainen, Hankaniemi
Välipohjien askelääneneristyksen arviointi askeläänikojeen ja kävelyn perusteella
Lietzén, Kylliäinen, Kovalainen, Hongisto
Asuinhuoneistojen välisen ääneneristyksen kehittyminen vuosina 19552008
Lietzén, Kylliäinen
Hämmentävä akustiikka
Haataja, Hautsalo, Ruusuvuori
Asumisen ilmaäänten häiritsevyys erilaisten seinärakenteiden tapauksissa-alustavia tuloksia kuuntelukokeesta
Hongisto
Psykoakustinen adaptiivinen ekvalisaattori kuulokekuunteluun melussa
Rämö, Välimäki, Tikander
Laskostumisen havaitseminen saha-aallossa
Lehtonen, Pekonen, Välimäki
Samettikohina
Välimäki, Lehtonen, Kleimola
Avotoimiston huoneakustiikkatutkimus täysmittakaavalaboratoriossa
Keränen, Hongisto, Hakala
Muutto huonetoimistosta avotoimistoon miten työrauhalle ja yhteistyölle kävi ääniolojen muutoksessa?
Hongisto, Helenius
Avotoimiston akustiikan vaikutus työsuoriutumiseen ja akustiseen tyytyväisyyteen Koehenkilötutkimus avotoimistolaboratoriossa 
Haapakangas, Hongisto, Keränen, Oliva, Hakala

Keskiviikko 23.5.2013
Akustiikka ja meluntorjunta – ympäristöhallinnonalan lainsäädännön uudistaminen
Saarinen
Laajojen direktiivin mukaisien meluselvityksien toteuttaminen sekä Hot-spot analyysin hyödyntäminen meluntorjunnan suunnittelussa
Kokkonen
Tuulivoimamelun kuunneltava malli
Antila, Kataja
Ampumaratojen meluntorjunta
Markula, Lahti
Tuulivoimamelun mittaus- ja mallinnustulosten vertailua
Lyly
Measuring and modelling the reverberation of a bare rock tunnel
Parker, Oksanen, Politis, Välimäki
Kadonnutta akustiikkaa etsimässä: Helsingin Nya Teatern 18601863
Takala, Kylliäinen
Äänekkäämmän kanteleen mallintaminen elementtimenetelmällä
Tahvanainen, Penttinen, Pölkki, Välimäki
Vibroacoustic analysis and synthesis of struck metal bars using musical instrument modeling techniques
Oksanen, Parker, Välimäki
Äänen säteily putkikelloista
Backman
Porvoon Taidetehtaan akustinen suunnittelu
Vehviläinen, Ahonen, Möller
Wuxin uusi oopperatalo
Möller, Auvinen
Tilaimpulssivasteiden analyysi ja synteesi huoneakustiikassa
Tervo, Pätynen, Lokki
Mallinnusvirheiden huomioiminen akustisessa tomografiassa
Koponen, Huttunen, Tarvainen, Kaipio
Yksilöllisen kuulonsuojainten valintaprosessin kehittäminen tehdastyöpaikalle
Koskinen, Hyvärinen, Toppila, Terho, Junttila
Allegro musiikkikampus
Möller, Ilomäki
Tila-aika-analyysi eurooppalaisista konserttisaleista visualisoinnin avulla
Pätynen, Tervo, Lokki
Musiikkitalon ison konserttisalin akustiikka
Lokki, Tervo, Pätynen, Kuusinen
Kulttuurikeskus Logomon akustiikkasuunnittelu
Riionheimo, Ruusuvuori, Möller