Akustiikkapäivät 2011

Artikkelit

Seuraavat artikkelit ovat julkaistu Akustiikkapäivät 2011 -julkaisussa, Tampere, 11.-12.5.2011. Julkaisija: Akustinen Seura ry.
Keskiviikko 11.5.2011
HMM-pohjaisen puhesynteesin laadun parantaminen glottispulssikirjaston avulla Raitio, Suni, Pulakka, Vainio, Alku
Puheen artikulatorinen mallinnus ja puheinversio
Rasilo, Laine
Äänieleet vuorovaikutteisissa sovelluksissa ja niiden automaattinen tunnistaminen
Jylhä
Product sound desing: past, present, and future
Erkut
Virtuaalianalogiasynteesin lyhyt historia
Pekonen, Välimäki
Sound event detection and context recognition
Heittola, Mesaros, Virtanen, Eronen
Putkikellon suunnittelu
Ranta
Kielen pitkittäisten värähtelyjen havaitseminen pianon äänessä Lehtonen
Suuntakuulon toiminnallisuuden mallintaminen neurofysiologisella tasolla Takanen, Santala, Pulkki
Ääni-intensiteetin estimointi laajakaistaisesti paine- ja energia-gradienttien avulla sekä soveltaminen äänen tulosuunnan analysoinnissa Ahonen, Pulkki
Moodianalyysin käyttö subwooferin sijoittelun apuna Backman
Pilvilaskenta akustisessa mallinnuksessa Huttunen, Vanne, Avikainen, Kärkkäinen
Matkapuhelinkaiuttimien taajuusvasteista ja särökäyttäytymisestä Penttinen, Jylhä, Laukkanen, Lehtonen
Äänilähderyhmien tilajakauman havaitseminen Santala, Pulkki
HRTF:n mittaaminen suljetulla vai avoimella korvakäytävällä? Hiipakka, Pulkki
EY meludirektiivit globaalia meluntorjuntaa Saarinen, Liikonen
Mäntämoottorivoimalaitoksen meluntorjunnan paras käytettävissä olevatekniikka Nousiainen, Virpi Hankaniemi, Ville Veijanen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Seppo Uosukainen, Johannes Hyrynen
Helmholtz-resonaattorit äänenvaimentimina kanavasovelluksissa Tanttari, Isomoisio, Nousiainen, Veijanen
Absorboivien materiaalien ja reikälevyjen skaalaus kanavaäänenvaimentimien pienoismalleihin Uosukainen, Isomoisio, Tanttari, Nousiainen
Acoustic source data for medium speed IC engines Hynninen, Turunen, Åbom, Bodén
Tuulivoimalamelun erityispiirteet ja niiden huomioiminen ympäristömeluarvioinnissa Siponen
Tuulivoimaloiden aerodynaaminen melu Uosukainen
Melu, kaavoitus ja korkein hallinto-oikeus Airola
Akustisten analogioiden perusteet Uosukainen
Äänenvaimentimien mallinnuspohjainen monitavoitteinen muodonoptimointi Airaksinen, Heikkola
Ilmastointilaitteiden melunlähteiden etsiminen aikariippuvan virtaussimuloinnin keinoin Saarinen, Keränen
Kertalukuanalyysi kaivoskoneen melukartoituksessa Mellin
10 vuotta oikeassa olemista koneakustinen manifesti 2.0. Karjalainen, Tanttari

Torstai 12.5.2011
Akustiikan suunnittelua ja mittauksia Länsimetro-hankkeessa Lyly
Menetelmät tärinä- ja runkomeluhaitan arvioinnissa Huhtala
Metroliikenteen ja herkkien tutkimuslaitteiden tärinäselvitys Peltonen, Markula, Backholm
Suomalaisten konserttisalien vertailu aistinvaraisin menetelmin Lokki, Pätynen, Vertanen, Tervo
Moskovan P.I. Tchaikovsky konservatorion suuren salin akustiikka Möller, Vehviläinen, Tishko, Wulfrank, Rotzanov
Konserttisalien akustiikan taajuusvaste ajan funktiona Pätynen, Southern, Lokki
Ääniympäristön parantamisen vaikutus hoitohenkilökunnan työolosuhteisiin Hongisto, Haapakangas, Helenius, Oliva, Keränen
Absorptiomateriaalin vaikutus pitkien käytävien A-äänitasoon Kuronen
Melu päiväkodissa meluvalokokeilun käyttökokemuksia Jokitulppo
Menetelmä nappikuulokkeiden aiheuttaman melu-altistuksen mittaamiseen tärykalvon äänenpainetason perusteella Oksanen, Hiipakka, Sivonen
Ääniympäristö ja kuulo hyödyt ja haitat Pääkkönen, Toppila
Kuulonsuojainten valintaongelmat kuriin suojainasiantuntijakoulutuksella Koskinen, Toppila, Mäkinen
Esimerkkipohjainen meluisan puheen automaattinen tunnistus Hurmalainen, Virtanen, Gemmeke, Mahkonen
Tulppakuulokkeiden akustiikka Rämö, Alanko, Tikander, Välimäki
Avotoimistolaboratoriossatapahtuu Hongisto, Haapakangas, Koskela, Keränen, Oliva, Hakala, Häggblom, Koskinen, Hyönä, Kokko, Östman, Moberg
Opetustilojen huoneakustiikka paluu juurille Kylliäinen, Valovirta
Automatic understanding of lyrics from singing Mesaros, Virtanen
Anti-backlash gear train investigation Gao, Tähtinen
Tehokasta ja täsmällistä meluntorjuntaa säädettävällä Helmholtz-resonaattorilla Isomoisio, Tanttari, Pellinen
Akustiikka-alan akkreditointi Suomessa Möller, Helimäki
Pohjoismaiden ilma- ja askeläänimittausten erot Helimäki
Ääneneristysmittausten mittausepävarmuuden arviointi Niemi, Kylliäinen, Mikkilä
Askelääneneristävyyden mittausepävarmuus kenttämittauksissa Kylliäinen
Ympäristömelun mittaaminen miehittämättömällä mittausasemalla Björk
Ampumamelun tutkimuksia Markula, Lahti
Parasta käyttökelpoista meluntorjuntatekniikkaa Lahti
Psykoakustisen kokemuksen evaluointi ja muokkaaminen ohjaamo- ja matkustamoympäristössä Nykänen, Antila, Maijala
Practical active noise profiling in a passage car Zou, Antila, Kataja, Nykänen
Mäntämoottorivoimalaitoksen ympäristömelun psykoakustisia piirteitä Veijanen, Lankila
Mäntämoottorilaitoksen ympäristömelu suhteessa muihin järjestelmiin Hankaniemi, Nousiainen
Sisätilan pientaajuisen melun uusi mittausmenetelmä Oliva, Hongisto, Keränen, Koskinen
Julkisivun ääneneristävyyden mitoittamisen epävarmuus Keränen, Hongisto, Oliva
Ilmaääneneristävyyden laboratoriotestaus pientaajuuksilla intensiteetti- vai painemenetelmä? Virjonen, Hongisto, Keränen
Vuoden 1967 ääneneristysnormien synty Kylliäinen
Tieliikennemelun spektripainotustermi ylikorostaa pientaajuisen melun osuutta Hongisto, Koskinen