Akustiikkapäivät 2009

Artikkelit

Seuraavat artikkelit ovat julkaistu Akustiikkapäivät 2009 -julkaisussa, Vaasa, 14.-15.5.2009. Julkaisija: Akustinen Seura ry.

Kutsutut esitelmät

Teknistä akustiikkaa pähkinänkuoressa
Tapio Lahti

Melu ja työympäristö
Rauno Pääkkönen

Torstai 14.5.2009

Tämä akustiikka on niin uutta!
Mikko Kylliäinen

Voimalaitosmelun ajankohtaisia haasteita
Esa Nousiainen ja Ville Veijanen

A Noise control experiment of a diesel engine turbo compressor and charge air cooler system as a machinery acoustic process
Ari Karjalainen ja Matias Aura

Diesel Engine Gear Train Noise
Zengxin Gao, Kari Saine, Ulf Carlsson and Magnus Wollström

Kaivoskoneen melu
Velipekka Mellin

Kuorma-auton ohjaamon aktiivinen melunvaimennus
Marko Antila, Antti Lankila

Dieselmoottorin vibroakustinen mallinnus
Kari Saarinen, Lasse Lamula, Matias Aura ja Hannu Tienhaara

Raideliikenteen tärinä- ja runkomelututkimuksia sekä eristinratkaisuja
Timo Huhtala, Heikki Helimäki

Ammunnan ja räjäytysten aiheuttama tärinä
Timo Markula, Tapio Lahti, Timo Peltonen

Field experience on measurements with the Acoustic Camera
Torbjörn Kloow

Sinfoniaorkesteri herätteenä auralisaatiossa
Jukka Pätynen, Tapio Lokki

Korvakäytävän akustiikan mittaus ja mallinnus
Marko Hiipakka

Perjantai 15.5.2009, Sessio 1

Voimalaitoksen ympäristömelun tehokas ja luotettava kuvaus
Ville Veijanen, Esa Nousiainen

Puhallinmelu ympäristömelun lähteenä – epävarmuustekijöitä
Johannes Hyrynen, Ville Veijanen

Siirtomatriisin laskenta elementtimenetelmällä

Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen

Siirtomatriisin ja ääneneristävyyden mittaus
Heikki Isomoisio, Jukka Tanttari, Esa Nousiainen, Ville Veijanen

Case Pauligin vanha tehdas
Mauno Aho, Heikki T Tuominen

Äänen vaimeneminen metsämaastossa
Erkki Björk, Tero Toivonen

Kallioporausäänten subjektiivinen arviointi
Sami Oksanen, Vesa Välimäki, Tuomo Pirinen

Voimasoinnun laatu – Duuri vai Molli?
Henri Penttinen, Esa Lilja, Niklas Lindroos

Viiden peiteäänen vertailu toimistolaboratoriossa – vaikutukset keskittymiskykyyn ja akustiseen tyytyväisyyteen
Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Eveliina Kankkunen

Ääneneristävyys isoissa tiloissa
Heikki Helimäki, Timo Huhtala

Huoneakustiikan mallinnus teollisuustiloissa – nettityökalu
Jukka Keränen, Valtteri Hongisto

Eristerapatun betonielementtiulkoseinän ilmaääneneristävyys
Jussi Rauhala

Joustavarankaisen levyrakenneseinän äänenläpäisy
Petra Virjonen, Valtteri Hongisto

Huoneakustiikan mallinnus virtuaalisella aaltokenttäsynteesillä
Samuel Siltanen, Tapio Lokki

Koulujen musiikkiopetustilojen suunnittelu- ja ohjeistushanke
Juha Unkari

Perjantai 15.5.2009, Sessio 2

Ilmastoinnin virtausäänen laskenta
Pekka Saarinen

Akustisia simulaatioita pää- ja torsomalilla
Tomi Huttunen, Timo Avikainen, John Cozens

Epäjatkuvan Galerkinin menetelmän elastiselle aaltoyhtälölle
Timo Lähivaara, Tomi Huttunen

Kuormaajan ohjaamon äänikentän mallinnus kytketyllä menetelmällä
Ari Saarinen, Seppo Uosukainen

Kerrosrakenteisten absorbenttien absorptiosuhteen laskentamenetelmä

Uosukainen Seppo, Saarinen Ari

Monikerroksisten absorptiorakenteiden mallintaminen
David Oliva, Henna Häggblom, Valtteri Hongisto

Active Control of Sound Radiation by Controlling Volume Velocity Mode

Kiran Sahu, Ari Saarinen, Seppo Uosukainen, Hannu Nykänen

Equalized Algorithm for a Truck Cabin Active Noise Control System
Guangrong Zou, Marko Antila, Antti Lankila, Jari Kataja

FE-SEA hybridimenetelmä
Jukka Tanttari

Putkijärjestelmässä etenevän painevaihtelun mallinnus hybridimenetelmällä
Erkki Heikkola

Dieselmoottorin pakokaasumelun simulointi
Mats Brasken, Matias Aura

Intensiteetimenetelmä ja sen luotettavuus suurten moottoreiden äänitehon määrittämiseksi
Tapani Hahtokari, Matias Aura, Kari Saine

Elastinen epoksi, ratkaisu runkoääniongelmiin
Lasse Kinnari, Tomi Lindroos, Kari Saarinen

Raideliikenteen runkomelun mallintaminen ja arviointi
Timo Peltonen, Mats Backholm

Työperäisistä kuulovammoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
Rauno Pääkkönen, Esko Toppila

Vuoden 2009 Akustiikkapäiviä mukana tukemassa olivat:
Acoutronic
Akukon
APL Systems
Christian Berner
Comsol
FinFonic
Genelec
Helimäki Akustikot
JTK-Power
Machinery Acoustics
MIP Electronics Oy
Mikes
Noisetek
S&V Analysis
Ecophon
Isover
Simrit