Akustiikkapäivät 2005

Artikkelit

Seuraavat artikkelit ovat julkaistu Akustiikkapäivät 2005 -julkaisussa, Kuopio, 26.-27.9.2005. Julkaisija: Akustinen Seura ry.

Maanantaina 26.9. pidetyt esitelmät

Varusmiesten vapaa-ajan melualtistus ja vaikutukset kuuloon
Jaana Jokitulppo, Markku Toivonen ja Erkki Björk

Klassisen muusikin esittäjien suhtautuminen kuulonsuojeluun ja kuulo-oireiden esiintyminen tanskalaisissa sinfoniaorkestereissa
Heli Laitinen

Audibility of temporal decay threshold detection
Andrew Goldberg

Aktiivisen äänenhallinnan psykoakustinen arviointi
Marko Antila ja Jari Kataja

Pianon äänen analyysi ja synteesi
Heidi-Maria Lehtonen, Jukka Rauhala, Vesa Välimäki

Äänekkäämmän kanteleen suunnittelu ja analyysi
Henri Penttinen, Jyrki Pölkki, Vesa Välimäki, Matti Karjalainen ja Cumhur Erkut

Studiolaitteiden kloonaus ja äänenlaadun arviointi kytkentätopologioiden valossa
Kai Lassfolk ja Anna Pienimäki

Kiinalaisen kielisoittimen mallipohjainen äänisynteesi
Henri Penttinen, Jyri Pakarinen, Vesa Välimäki, Mikael Laurson, Mika Kuuskankare ja Vesa Norilo

Ilmanvaihdon uusia äänenvaimenninratkaisuja
Seppo Uosukainen

Modeling of Panphonics G1 flat loudspeaker for active acoustic barrier control (AABC)
Kristztian Gulyas

Kriittisen taajuuden ja dilataatioresonanssin vaikutus sandwich-levyn ääneneristävyyteen
Esa Nousiainen, Jukka Tanttari

Rakennuksen ulkokuoren rakennusosilta vaadittava ääneneristävyys
Mikko Kylliäinen

Sandwich -levyrakenteen SEA -mallinnuksesta
Jukka Tanttari, Esa Nousiainen

Tiistaina 27.9 pidetyt esitelmät

Kansallisoopperan orkesteriharjoitussalin huoneakustiikan ongelmat
Mikko Kylliäinen ja Heikki Helimäki

Kolmiulotteisen tilan akustiikan mallintaminen kaksiulotteisia aaltojohtoverkkoja käyttäen
Antti Kelloniemi ja Vesa Välimäki

Työpistekohtainen peittoääni avotoimistossa
Jani Kankare, Kalle Lehtonen, Vesa Viljanen, Tero Virjonen

Suuritaajuinen tärinä ja melu hammashoidossa
Esko Rytkönen

Standardi SFS 5907 rakennusten akustisesta luokituksesta
Markku Hirvonen, Valtteri Hongisto, Mikko Kylliäinen ja Kalle Lehtonen

Kaava-alueiden, teollisuuslaitosten ja satamien ympäristömeluselvityksiä
Tapio Lahti, Timo Peltonen ja Benoît Gouatarbès

Ääntä vahvistavat olosuhdetekijät
Erkki Björk

Järjestelmä äänen etenemisen mittaamiseen
Panu Maijala

Raideliikenteen melu- ja tärinätutkimuksia
Timo Peltonen, Mats Backholm, Tapio Lahti

Raskaan liikenteen melupäästö
Sirpa Jokinen, Erkki Björk

Exhaust noise – a new measurement technology in duct
Claes-Göran Johansson, Kari Saine,  Petter Johansson, and Mats Åbom

Silencer measurements in the manufactory hall
Claes-Göran Johansson, Timo Viitala, Kari Saine, and Petter Johansson

W32-tyyppisen dieselmoottorin luukkujen meluntorjunta
Annika Rajala, Kari Saarinen, Lasse Lamula, Marko Kuivamäki ja Kari Saine

Voimaherätteisen tasolaatan äänensäteily
Marko Kuivamäki, Kari Saarinen.& Lasse Lamula