Akustiikkapäivät 1999

Akustiikkapäivät 1999 järjestettiinn kaksipäiväisinä 4.-5.10.1999 Teknologiakeskus Hermiassa, Hervannassa, Tampereella. Maanantaina teemana oli low noise design eli vähämeluisten koneiden suunnittelu, liittyen Tekesin Värähtelyn ja äänen hallinnan (VÄRE) teknologiaohjelmaan.

Akustiikkapäivät 4.-5.10.1999 Teknologiakeskus Hermia
Ohjelma versio 1.1 (Uusittu 15.9.1999)
Maanantai 4.10.

09.00 Ilmoittautuminen ja kahvit
10.00 Tilaisuuden avaus
10.10 – 10.30 Ilkka Eerola: VÄRE-teknologiaohjelma
10.30 – 11.00 Jukka Tanttari: Kompressorin kaasupulsaatiomelusta
11.00 – 11.30 Timo Kärkkäinen ja Martti Larmi: Dieselmoottorin melun ja värähtelyn herätemekanismit
11.30 – 12.00 Ari Karjalainen: Aksiaalipuhaltimen melun syntyilmiöitä
12.00 – 12.30 Janne Roivainen: Ripajäähdytteisen oikosulkumoottorin äänilähteiden määrittäminen
12.30 – 13.45 LOUNAS
13.45 – 14.15 Valtteri Hongisto, Mika Lindgren ja Jukka Keränen: Uusittu akustiikkalaboratorio ja seinärakenteen ääneneristävyyden kehityshanke
14.15 – 14.45 Kari Saarinen, Ari Karjalainen, Veli-Jukka Ollikainen ja Jukka Tanttari: Työkoneen ympäristömelun vaimentaminen
14.45 – 15.15 Jukka Keränen, Valtteri Hongisto, Pekka Olkinuora ja Erkko Airo: Uusi käytäntö työpaikan huoneakustisten parannusten vaikutusten ennalta-arvioinnissa ja mittaamisessa
15.15 – 15.45 KAHVI
15.45 – 16.15 Janne Haverinen, Jukka Linjama ja Jukka Tanttari: Kotelon ääneneristyksen vibroakustinen mallitus elementtimenetelmällä
16.15 – 16.45 Vesa Välimäki ja Lauri Savioja: Edistysaskelia moniulotteisen aaltoliikkeen mallinnuksessa
16.45 – 17.15 Thomas Kolehmainen ja Seppo Pohjolainen: Akustisen pintaimpedanssin estimointi – impedanssiputkitapaus
17.15 – 17.45 Timo Peltonen: Akustisen impulssivasteen monikanavainen mittaus ja analyysi pc- mittausjärjestelmällä
17.45 – 18.15 Tapio Lahti ja Henrik Möller: Helsingin Konservatorion uudet toimitilat
18.15 -> SAUNA

Tiistai 5.10.
08.40 – 09.00 Akustisen seuran jäsenkokous, jäsenasiat ym.
09.00 – 09.30 Riitta Väänänen ja Jyri Huopaniemi: Äänimaailman kuvaus MPEG-4 multimediastandardissa
09.30 – 10.00 Hanna Järveläinen, Vesa Välimäki ja Matti Karjalainen: Epäharmonisuuden havaitseminen kielisoitinten äänessä
10.00 – 10.30 Cumhur Erkut, Tero Tolonen, Matti Karjalainen ja Vesa Välimäki: Acoustics of Tanbur, A Turkish Long-Necked Lute
10.30 – 11.00 KAHVI
11.00 – 11.30 Paavo Alku: Puolisynteettisten ääniärsykkeiden tuotto aivotutkimukseen
11.30 – 12.00 Juha Backman: Moninkertainen diffraktio kaiuntaprosessina
12.00 – 12.20 Henrik Möller ja Anssi Ruusuvuori: Finnkinon uudet elokuvateatterit
12.20 – 12.40 Anssi Ruusuvuori, Jan Holm, Tapio Lahti ja Henrik Möller: Porin Promenaadikeskuksen akustinen suunnittelu
12.40 – 13.00 Heikki Helimäki: Lintsiburger, Linnanmäen kupolikattoinen ravintola
13.00 – 14.00 LOUNAS
14.00 – 14.30 Heikki Helimäki: Uusien ääneneristysmääräysten vaikutus asuinrakentamiseen
14.30 – 15.00 Erkki Björk: Erittäin vähän ääntä vaimentavat olosuhteet
15.00 – 15.20 KAHVI
15.20 – 15.50 Seppo Uosukainen: Tasomaiset JMC-äänilähteet aktiivisessa äänenhallinnassa
15.50 – 16.20 Seppo Pohjolainen, Antti Suutala ja Timo Hämäläinen: Robustin säätöteorian soveltaminen akustiikassa
16.20 – 16.30 Päätössanat