Akustiikkapäivät 1997

Keskiviikko 8.10.
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit (aula)
9.50 Tilaisuuden avaus (sali S5)
10.00 – 11.30 Kuulo ja binauraalinen tekniikka
Aki Härmä: Kuulonmukaiset taajuusasteikot
Panu Maijala: Parempia binauraalisia äänityksiä tosipäällä ?
Klaus Riederer ja Jyri Huopaniemi: Ihmisen suuntakuulon tutkiminen
11.30 – 12.40 Lounas
12.40 – 14.10 Melun ja äänen hallinta
Kaj Forsman, Kari Saine ja Valtteri Hongisto: Program för att minska bullret i Wärtsilä SND:s fabriker iVasa
Vesa Välimäki, Marko Antila, Seppo Rantala ja Jukka Linjama: Aktiivinen melunvaimennus ilmastointiputkessa
Seppo Uosukainen ja Vesa Välimäki: Viiveetön kaksielementtinen yksisuuntainen äänilähde aaltoputkessa
14.10 – 14.30 Kahvi
14.30 – 16.30 Äänen laatu ja melun häiritsevyys
Vierailuluento: Poul Ladegaard (Brüel&Kjaer, Tanska): A Sound Quality System based on a PC with Windows NT4.0. (Esitykseen liittyvä tuote-esittely demojen yhteydessä)
Matti Karjalainen: Äänen laatu — yksi vai monta käsitettä
Hanna Järveläinen: Psykoakustiset menetelmät melun häiritsevyyden arvioinnissa
Larri Liikonen ja Erkki Björk: Ympäristömelun häiritsevyys Helsingissä
17.00 – 18.30 Demonstraatioita ja tuote-esittelyjä Akustiikan laboratoriossa
Tutkimukseen liittyviä demoja akustiikan laboratoriossa, mm. vastavalmistunut kuunteluhuone, auralisaatio- ja 3D-äänidemoja, jne.
Tuote-esittelyt : Perinteisen laite- ja tuotenäyttelyn sijasta järjestetään esittelypisteitä, joissa yritykset esittelevät tuotteitaan tietoiskun omaisesti
19.30 SAUNA-ILTA
Innopolin saunassa Otaniemessä. Tilaisuus on tarkoitettu vapaamuotoiseen kanssakäymisen, saunomisen, purtavan ja juotavan merkeissä. Tilaisuus sisältyy osanottomaksuun.

Torstai 9.10.
8.40 – 9.00 Akustisen seuran jäsenkokous, jäsenasiat ym.
9.00 – 11.00 Melu, mittaukset ja äänen eristävyys
Erkki Björk ja Jaana Jokitulppo: Melutapahtumien häiritsevyyden arviointi
Ville Marjusaari, Ilkka Kyttälä ja Lasse Lamula: Äänitasomittarit tarkastuksen tarpeessa
Heikki Helimäki: Puisten kerrostalojen rakenteet käytännössä
Valtteri Hongisto: Ovien ääneneristävyyden parantaminen
11.00 – 12.10 Lounas
12.10 – 14.10 Huoneet, salit ja virtuaaliakustiikka
Henrik Möller ja Tapio Lahti: Kokemuksia konserttisalien suunnittelusta ja parantamisesta
Riitta Väänänen : Huoneakustiikan mallintaminen digitaalisuotimien avulla
Tapio Lokki: Auralisaatiodemonstraation toteuttaminen
Tero Tolonen ja Vesa Välimäki: Akustisen kitaran äänisynteesi
14.10 – 14.30 Kahvi
14.30 – 17.00 Muita ajankohtaisia aiheita
Juha Backman: Kuulokkeiden epälinearisuus
Marko Antila, Timo Muurinen, Jukka Linjama ja Hannu Nykänen: EMF-aktuaattorien suorituskykymittauksia
Antti Suutala, Veijo Ikonen, Seppo Pohjolainen : Akustisesta simuloinnista
Kaarina Melkas: Käytännön esimerkkejä FE-mallinnuksesta
Tapio Lahti: Täysin diskreetti maasto — ympäristömelun laskenta
Anssi Ruusuvuori: Akustinen arkkitehtuuri — akustikon ja arkkitehdin yhteistyö